Állás

A Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

 KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartói munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

szakmunkás bizonyítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

Megbízható, precíz, pontos, felelősségteljes, nagy teherbírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton az iskola címére

- elektronikus úton Vígh Erzsébet Anna részére a verzsebet@rosti.sulinet.hu e-mail címen keresztül

- személyesen az iskola titkárságán

 A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 16.