Büfé pályázat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola  pályázatot hirdet büféüzemeltetésére.

 

 1. A pályázat tárgya:

A Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4. épületében található iskolai büféként funkcionáló helyiségének iskolabüfé működtetésére határozott idejű pályázatot hirdet.

A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfészolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra.

 1. A szerződés meghatározása: Helyiségbérleti szerződés.
 2. A szerződés időtartama: 2015/2016 tanév (2015.10.15-2016.06.15)
 3. A meghirdetett helyiség: Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.

Alapterület: 18m2

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást.

Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség büféüzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 10.
 2. A pályázatok benyújtásának módja:

            elektronikus úton Lőkös Györgyné részére, erzsebet.lokos@rosti.sulinet.hu

 1. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2015. október 12.
 2. A pályázatok elbírálásának szempontja:

- a megajánlott havi bérleti díj: Ft/hó

- forgalmazni kívánt termékek

- ezen a területen szerzett tapasztalat

- előnyt jelent: az intézmény által szervezett programok, rendezvények kedvezményes támogatása

 1. Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

 1. A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:
 2. a) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 3. b) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 4. c) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.
 5. A pályázat érvénytelen, ha:
 6. a) pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 7. b) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
 8. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- pályázati lap, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;

- a büfé kínálatának részletes bemutatása;

- a pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a pályázatában bemutatott büfé kínálatnak megfelelően az árusítandó élelmiszerek bőséges, az egészséges táplálkozásra nevelést segítő választékát;

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;

- szakmai bemutatkozás

- nyilatkozat a nemleges köztartozásról

- nyilatkozat arról, hogy az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését a pályázó vállalja

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Minden vélemény számít!