Pótvizsga

PÓTVIZSGA-beosztás 2015.08.25-26-án

 

2015.08.25- írásbeli 2015.08.26-szóbeli
8:00-9:00matematika

élelmiszer ismeret

Szakmai-vendéglátó

mozgókép és médiaismeret

ének-zene

rajz és vizuális kultúra

földrajz_G9S

08:00- 12:00-ig folyamatosan az emeleti termekben
9:00-10:00fizika

irodalom

német-G11A

10:00-11:00földrajz

angol

 

 

PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK tantárgyanként:

 

angol:

az évfolyamok anyagai

 

vendéglátó ismeret:

Szakmai számítások

Százalékszámítás.

Tömegszámítás.

Veszteségszámítás.

Viszonyszámok számítása.

 

élelmiszer ismeret:

az évfolyam anyagai

 

német:

az évfolyamok anyagai

irodalom:

 1. évfolyam:
  • ókori görög mitológia
  • Homérosz
  • a középkori világszemlélet, irodalom
  • a Biblia
  • nyelvi emlékeink
  • reneszánsz és humanizmus. Shakespeare

 

 1. évfolyam:
 • felvilágosodás
 • Moliére
 • Berzsenyi Dániel
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • romantika
 • Katona József
 • Kölcsey Ferenc
 • Vörösmarty Mihály
 • Petőfi Sándor
 • Arany János

 

a 11. osztály irodalom témák

 • Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón. Madách Imre élete, művei;
 • Mikszáth Kálmán élete, művei; kisepikai művei:
 • A realizmus: a francia regény a 19. században: Balzac élete, művei;
 • Gogol élete, művészete;
 • Ibsen, a modern polgári dráma megújítója;
 • Ady Endre élete, költészetének újszerűsége;
 • Ady Endre élete, költészetének újszerűsége;
 • Móricz Zsigmond élete; parasztábrázolásának sajátosságai egy novella alapján (pl. Tragédia, Barbárok)
 • Móricz Zsigmond élete;
 • Babits Mihály élete; költészetének jellemzői;

 

 1. osztály: Témakörök nyelvtanból
 • A stílus fogalma
 • A szöveg fogalma (ismérvei), összetartó erői
 • Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás jellemzői, stíluseszközei
 • A költői szöveg ritmusa (időmértékes és ütemhangsúlyos verselés)
 • A jelentés (szó, mondat és szövegjelentés, egy és többjelentésű szavak, poliszémia, homonimia, szinonimia)
 • A képszerűség stíluseszközei (hasonlat, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia stb)

 

földrajz:

 1. oszt.: az évfolyam anyagai

 

biológia:

 1. oszt.: az évfolyam anyagai

11.oszt.: Az emberi test

 

történelem:

az évfolyamok anyagai

 

kémia:

szerves vegyületek

 

mozgókép és médiaismeret:

A beadandó dolgozatok témája:

 • A magyar írott sajtó története az 1760-as évektől napjainkig
 • A magyar elektronikus sajtó története (rádió, tévé, internet)

A dolgozat fehér, A4-es papírra készüljön kézírással, minimum 3 oldal terjedelemben, forrásmegjelöléssel.

FIGYELEM: szóbeli vizsga is van a tárgyból!

Ének-zene:

A beadandó dolgozatok (2db) témája:

 1. Liszt Ferenc élete + 3 műve
 2. Kodály Zoltán élete + 3 műve.

A dolgozat fehér, A4-es papírra készüljön kézírással, minimum 3 oldal terjedelemben, forrásmegjelöléssel.

 

+ 4 db legalább egyoldalas dolgozat:

 1. A zenei impresszionizmus + Ravel és Debussy 3-3 műve)
 2. Kodály Zoltán életrajza + 3 műve
 3. Bartók Béla életrajza + 3 műve
 4. Kedvenc zenei stílusom, előadóm, művei

 

 

 

 

Rajz és vizuális kultúra:

beadandó: 4 db saját alkotás, A3 méretben. témák:

 • axonometrikus mértani összetett test
 • tájrészlet-ábrázolása
 • emberi ábrázolás
 • csendélet

Az alkotások, fekete-fehér, színes változatok legyenek! (2-2 db)

 

 

matematika 9. osztály:

 • -algebrai kifejezések
 • -nevezetes szorzatok
 • -egyenletek, egyenlőtlenségek
 • -függvények: lineáris, másodfokú, abszolút érték,hiperbola
 • -egyenletrendszerek
 • -geometria: háromszögek nevezetes vonalai,egybevágóság, négyszögek kerülete, területe, sokszögek
 • -statisztika:átlag, módusz, medián
 • -kombinatorika, valószínűségszámítás

 

matematika 10. osztály:

 • - hatványozás, gyökvonás
 • - másodfokú egyenlet
 • - hasonlóság
 • - szögfüggvények
 • - párhuzamos szelők
 • - magasságtétel, befogótétel
 • - valószínűségszámítás

 

matematika 12. osztály:

 • - sorozatok: mértani, számtani
 • - logika
 • - térfogat, felszínszámítás

 

fizika 9. osztály:

 • - Newton törvények
 • - Kepler törvények
 • - egyenes vonalú egyenletes mozgás
 • - egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
 • - körmozgás
 • - Dinamika alapegyenlete
 • - merev testek egyensúlya
 • - közegellenállás
 • - halmazállapotok és változások

 

fizika 10. osztály:

 • - elektrosztatika
 • - elektromosságtan: soros és párhuzamos kapcsolások
 • - munka. teljesítmény
 • - hőtan: I. és II. főtétel, állapotváltozások